ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


MIĘDZYNARODOWE
POSZUKIWANIA
W SZTUCE

historia

galeria

protokoły:
       ogólnopolski 10/11
       międzynarodowy 11/12   
       Mój Inny 13/14   

       Stop Rasizm - wyniki

       Konkurs - "Mój Inny"
       "Mój Inny" - obrady Jury

       Konkurs - "In Memoriam"

       Konkurs - "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"

       Konkurs - "Terroryzm - nie"

       Konkurs -
"Niepodległość = Wolność"


       Konkurs -
"Cyberprzemoc"


       Konkurs -
"Only water"W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi obchodził Jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej właśnie okazji narodził się pomysł stworzenia konkursu, który zamykałby obchody jubileuszu. Najważniejszym założeniem tego konkursu było uwrażliwienie młodzieży na promowanie idei tolerancji i walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią i niewiedzą.

Ideą tego konkursu jest to, aby młode pokolenie należało do otwartego społeczeństwa, w którym możliwe będzie pokojowe współżycie przedstawicieli wspólnot różnorodnych kulturowo, etnicznie, narodowościowo i religijnie.

Celem konkursu jest wychowanie młodzieży w duchu tolerancji i wrażliwości na innego człowieka. Nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy i zachowania.

W roku 2010/2011 odbyła się edycja ogólnopolska, a w roku szkolnym 2011/2012 pierwsza edycja międzynarodowa. Konkurs wpisany jest do kalendarza imprez Ministerstwa Kultury.