ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


MIĘDZYNARODOWE
POSZUKIWANIA
W SZTUCE

historia

galeria

protokoły:
       ogólnopolski 10/11
       międzynarodowy 11/12   
       Mój Inny 13/14   

       Stop Rasizm - wyniki

       Konkurs - "Mój Inny"
       "Mój Inny" - obrady Jury

       Konkurs - "In Memoriam"

       Konkurs - "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"

       Konkurs - "Terroryzm - nie"

       Konkurs -
"Niepodległość = Wolność"


       Konkurs -
"Cyberprzemoc"


       Konkurs -
"Only water"
W dniu 20 marca 2015 roku w Akademickim Ośrodku
Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyła się uroczystość rozdania nagród i wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce "In Memoriam"
oraz uroczyste rozpoczęcie obchodów 70-lecia ZPSP
im. T. Makowskiego w Łodzi ...więcej.Dnia 28 lutego 2015 (sobota) o godzinie 11:30
w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
odbyło się posiedzenie Jury Międzynarodowego Konkursu Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce - "In Memoriam".

Protokół z posiedzenia Jury - ...wiecej.Ogłaszamy międzynarodowy konkurs
„MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE”
"In Memoriam"

Ogłaszamy nowy regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce "In Memoriam".

Chcemy, aby uczestnicy konkursu należeli do otwartego społeczeństwa, w którym możliwe będzie pokojowe współżycie przedstawicieli wspólnot różnorodnych kulturowo, etnicznie, narodowościowo
i religijnie.

Zapraszany do udziału wszystkie szkoły plastyczne z Polski i zagranicy.

Link do filmu „Twarz Anioła” 1970 r.
reżyseria: Zbigniew Chmielewski - pobierz

Link do materiałów z sesji naukowej zorganizowanej 12.VI.1979 w Łodzi
- Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi - pobierz

komisarz konkursu
mgr Piotr Izydorczyk

regulamin konkursu: polski