ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Studio 03

"Scena plastyczna
to teatr wizualny,
funkcjonujący
w obszarach zagadnień:
koloru, dźwięku i ruchu."

historia
osiągnięcia
galeria:
- przenikanie
- spektakl
recenzja
kontakt   


2011

 • Prezentacja etiudy – kompozycji: światła, ruchu i dźwięku, w przestrzeni Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
 • Premierowa prezentacja - trzech etiud podczas Dni Otwartych Szkoły, 24 marca 2011 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi


2009

 • Prezentacja trzech etiud pt.: "ŚWIATŁO" w ALLIANCE FRANCAISE DE MANUFAKTURA w Łodzi, w ramach programu, "Fete des Lumieres" współorganizowanego przez: DIALOG AKADEMIA POKOLEŃ, STOWARZYSZENIE PROF – EUROPE ŁÓDŹ, LICEUM PLASTYCZNE


2008

 • Spektakl "PRZENIKANIE" - statuetka liścia topoli oraz dyplom.
 • Spektakl "PRZENIKANIE" - finał całorocznego przeglądu FORM TWÓRCZYCH GRUP SZKOLNYCH, organizowanych przez Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, decyzją jury - STUDIO03 laureatem w sezonie artystycznym 2007/2008 dla najlepszych teatrów szkolnych w Łodzi.
 • występ STUDIA03 na zakończenie Festiwalu Cywilizacji i Twórczości Audio-Wizualnej organizowanej przez MEDIATRAVEL podczas Prezentacji Gali Artystycznej w Łódzkim Domu Kultury.
 • Spektakl "PRZENIKANIE" - prezentacja podczas XI Łódzkich Targów Edukacyjnych.
 • Spektakl "PRZENIKANIE" - prezentacja w I edycji Ogólnopolskiej XXVI Konfrontacji Teatrów Młodzieżowych organizowanych przez Centrum Kultury Młodych w Łodzi, wyróżnienie aktorskie dla Alicji Dębowskiej za wybitną kreację choreograficzną.
 • Spektakl "PRZENIKANIE" - premiera w ramach Przeglądu Konfrontacji Form Twórczych Grup Szkolnych w ciągu całego roku szkolnego organizowanego przez Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi.
2004
 • Prezentacja spektaklu "Dotyk Światła" na Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.
 • Udział w finale Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej, prezentacja spektaklu "PRZESTRZEŃ X"
2003
 • Zaproszenie do prezentacji spektaklu "DOTYK ŚWIATŁA" na uroczystości poświęconej pamięci więźniów zamordowanych w olechowskich obozach zagłady podczas II Wojny Światowej
2002
 • Spektakl "DOTYK ŚWIATŁA" - wyróżnienie w XX Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych organizowanych przez Centrum Kultury Młodych w Łodzi za scenografię i efekty specjalne.
2001
 • Spektakl "PRZESTRZEŃ X" - II nagroda w XIX Wojewódzkich Konfrontacjach Teartalnych, CKM Łódź; III nagroda w Przeglądzie Teatralnym ŁÓPTA'2001, ŁDK Łódź
2000
 • Spektakl "ŚWIATŁO ZIEMI" - prezentacja w ramach przeglądu Scen Plastycznych, PLSP Łódź
1999
 • Spektakl "PRZESTRZEŃ X" - udział w Festiwalu Teatralnym w Konstantynowie.
1998
 • Uczestnictwo w III Ogólnopolskich Prezentacjach Scen Plastycznych, Bydgoszcz.
1997
 • Spektakl "EPITAFIUM DLA MATKI" - udział w Konfrontacjach Teatralnych, ŁDK Łódź.
1996
 • Prezentacja spektakli "MATNIA" i "WRAŻENIE CHWILI" w Teatrach Powszechnym i im. S. Jaracza w Łodzi.
 • Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi z okazji Dnia Działacza Kultury za całokształt pracy w dziedzinie kultury i sztuki.
 • Nagroda Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej w Łodzi z okazji 50-lecia istnienia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi.
1995
 • Spektakl "ARCHE" odwołujący się do fascynacji starożytnością i jej kulturą.
 • Nagroda indywidualna za oryginalne poszukiwania twórcze - Łódzkie Spotkania Teatralne, Łódź.
1994
 • Spektakl "MATNIA" - GRAND PRIX oraz Puchar Kuratora Oświaty w Konfrontacjach Sceny Szkolnej w Łodzi, Teatr Rozmaitości Łódź.
 • Udział w II Ogólnopolskich Otwartych Konfrontacjach Teatrów Wizji i Ruchu w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi.
 • I nagroda w Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁÓPTA'94.
 • Wygranie konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Łodzi i reprezentowanie miasta w VII Form Teatrów Szkolnych w imprezie "Scena Polska", Bielsko-Biała.
1993
 • Spektakl "MATERIA" - premiera w Teatrze Rozmaitości w Łodzi w ramach Konfrontacji Łódzkiej Sceny Szkolnej.
 • Spektakl "MATERIA" - prezentacja w teatrze im. S. Jaracza w Łodzi podczas imprezy charytatywnej.
 • Spektakl "MATERIA" - nagroda indywidualna II stopnia dla twóry Studio 03 za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce przeznana przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 • Spektakl "MATERIA" - reprezentowanie Łodzi w Ogólnopolskiej Szczecińskiej Gali Artystycznej Szkół Muzycznych i Plastycznych, Szczecin.
 • Spektakl "MATERIA" - I nagroda za kompozycję plastyczną przestrzeni teatralnej w konfrontacjach teatralnych ŁÓPTA'93, Łodź.
 • Spektakl "MATERIA" - tytuł Instuktora Roku 1993 przyznany w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Teatru", Warszawa.
 • Spektakl "WRAŻENIE CHWILI" - nagroda indywidualna II stopnia dla twórcy Studio 03.
1992
 • Spektakl "FORMA" - prezentacja na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Avignion, Francja.
 • Spektakl "FORMA" - nagroda indywidualna w XIX Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych, Dąbrowa Górnicza.
 • Spektakl "FORMA" - nagroda indywidualna w V Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Łodzi.
 • Spektakl "FORMA" - prezentacja w I Ogólnopolskich Warsztatych Teatralnych w Żyrardowie.
1991
 • "OBRAZ 2" - Teatr Rozmaitości, Łódź.
 • "OBRAZ 2" - III Nagroda w Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Łodzi.
1990
 • "OBRAZ 1" - PLSP, Łódź.