ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Studio 03

"Scena plastyczna
to teatr wizualny,
funkcjonujący
w obszarach zagadnień:
koloru, dźwięku i ruchu."

historia
osiągnięcia
galeria:
- przenikanie
- spektakl
recenzja
kontakt   


siedziba:


adres:

tel/fax:

tel. do kier. art.
P. Nowakowskiego:

e-mail:

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi

91-012 Łódź, ul. Gandhiego 14

(42) 651 23 13


0601 932 187

zsplodz@neostrada.pl