ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Projekt
edukacyjny

rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2017/2018


Projekt edukacyjny - prezentacja.

W dniu 24 lutego uczniowie klasy II OSSP przedstawili wyniki swojej pracy nad wybranym tematem w ramach projektu gimnazjalnego. O godzinie 18.00 w nastrojowej scenografii zaprezentowało się 6 grup.

Pierwsza z nich, pracująca pod opieką p. Małgorzaty Deki, zaprosiła publiczność na galę Oskarów. Jej bohaterami były gwiazdy, które tej zaszczytnej nagrody nigdy nie dostały, m.in. nasza rodaczka - Apolonia Chałupiec, szerzej znana jako Pola Negri. Kolejna grupa uczniów pod opieką p. Agnieszki Sowińskiej zaprezentowała projekt przybliżający publiczności street art. Wśród uwzględnionych przez młodzież prac nie zabrakło łódzkich akcentów.

O bajkach Disneya opowiedziała młodzież kierowana przez p. Justnę Baińską. Honorowymi gośćmi były oczywiście stworzone przez Disneya postaci Myszki Mickey.

Temat bajek kontynuowała grupa p. Joanny Proszak w swojej prezentacji poświęconej sztuce animacji. Publiczność miała okazję dowiedzieć się, jak rozwój technologii wpłynął na tej dziedzinę filmu.

Istotami nadnaturalnymi zajęła się grupa, którą opiekował się p. dyr. Paweł Nowakowski. W tej prezentacji nie mogło zabraknąć bogatej scenografii i tworzącej atmosferę grozy zabawy elementami światła i dźwięku.

Na koniec przed nadchodzącą apokalipsą ostrzegała publiczność grupa pod opieką p. Małgorzaty Urbaniak, prezentująca różne hipotezy dotyczące końca świata pojawiające się w różnych epokach i kulturach.

Po zakończeniu wszystkich prezentacji p. dyr. Paweł Nowakowski pogratulował młodzieży wyobraźni i efektów kilkumiesięcznej pracy, a potem podziękował wychowawczyni klasy - p. Halinie Chrapowickiej-Ołubek, opiekunce projektu - p. Anecie Salamonowicz oraz wszystkim opiekunom grup i zaangażowanym rodzicom za pomoc okazaną młodzieży.

Zapraszamy do galerii: ...więcej,

Małgorzata Urbaniak