ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


MAKUSIE

historia
galeria


XIV edycja
konkursu


XIII edycja
konkursu


XII edycja
konkursu


XI edycja
konkursu


X edycja
konkursu


IX edycja konkursu

VIII edycja konkursu

VII edycja konkursu

VI edycja konkursu


  
„Mały Makuś”, czyli Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, inspirowany działalnością artystyczną Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza – to wydarzenie stworzone w 2007 roku przez ówczesną dyrektorkę naszej szkoły Elżbietę Ździebło oraz nauczyciela malarstwa – ś. p. Krzysztofa Balcerskiego.

Celem przedsięwzięcia jest konfrontacja technik i systemów kształcenia plastycznego w szkole i poza nią, rozwijanie zdolności obserwacji natury oraz twórcza refleksja nad otaczającym światem.

Udział w festiwalu stanowi okazję do spotkania i wymiany myśli między wszystkimi osobami zaangażowanymi w kolejne edycje. Istotnym elementem jest tutaj włączanie w skład Jury uczniów/uczennic lub absolwentów /absolwentek, którzy wspólnie obradują i w ten sposób kształtują krytyczne spojrzenie na życie i sztukę, rozwijają umiejętności artystyczne. Festiwal stanowi więc szerokie pole dla bezkonfliktowych spotkań różnych pokoleń, wierzeń, przekonań i wartości.

„Mały Makuś” gościł kilkakrotnie z wystawą w Klubie Nauczyciela w Łodzi.

Począwszy od V edycji, czyli od 2011 roku, nagrodzone prace plastyczne prezentujemy przy okazji Wystawy Dorocznej Szkoły, wraz z pracami uczniów/uczennic oraz absolwentów/absolwentek, w galerii ZPAP „Na Piętrze”, a od 2014 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Od 2017 roku wystawa pokonkursowa prezentowana jest w galerii U Plastyków, w siedzibie naszej Szkoły.Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu :)