ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


ZARZĄDZENIA
DYREKTORA
CENTRUM
EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ


ZARZĄDZENIA
DYREKTORA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 7 lutego 2020

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych
przez osoby niebędące obywatelami polskimi


...czytaj więcej


ZARZĄDZENIE NR 14/2019 z dnia 19 sierpnia 2019

w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi
z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia
w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie oraz sposobu wnoszenia
tych opłat


...czytaj więcej