ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

"Zakup
wyposażenia
na potrzeby
Zespołu
Państwowych
Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego
w Łodzi."


w roku 2018/2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Kwota uzyskanego dofinansowania: 150 000,00 zł.

Informacja o realizacji zadania:

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
"Zakup wyposażenia na potrzeby
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi."


Działania objęły zakup sprzętu komputerowego i doposażenie pracowni w niezbędne meble, wymianę sprzętu komputerowego na nowszy, szybszy i sprawniej działający w zakresie pracy z programami graficznymi. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wymusza na uczniach świadome i umiejętne posługiwanie się narzędziami multimedialnymi do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Projektowanie graficzne stanowi ważny element przygotowania uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy. Używając nowoczesnego sprzętu multimedialnego uczniowie poznają możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych służących do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku. Zakupiony sprzęt umożliwi realizowanie zadań z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się programami komputerowymi niezbędnymi dla realizowanej specjalizacji. Aby móc zrealizować powyższe cele niezbędne są wymagania bazowe tj. pracownia wyposażona w indywidualne, uczniowskie stanowiska komputerowe oraz stanowisko nauczycielskie, wszystkie z dostępem do sieci. W pracowni wymieniono także wykładzinę podłogową oraz założono rolety. Przygotowano infrastrukturę elektryczna i internetową. Całość dopełnia zakup nowych mebli wraz z krzesłami. Podczas modernizacji ostatecznego wniosku z wykazem zadań do realizacji wskazano konieczność wymiany w większości pracowni szkolnych wykładziny oraz założenia rolet w oknach, szczególnie w bardzo nasłonecznionej części szkoły. Zgodę na te działania uzyskano i dzięki temu w 3/4ppmieszczeń sytuacja ogólnego komfortu pracy poprawiła się. Dodatkowo doposażono pokój nauczycielski o nowe sprzęty, który co roku poprawia swoją funkcjonalność.

Z własnych środków szkolnych dodatkowo pod koniec roku 2019 doposażono szkolne galerie w aluminiowe ramy do prezentowania prac oraz zakupiono dodatkowy sprzęt nagłaśniający w postaci 3 mikrofonów. Pracownia fotograficzna doposażona została w nowoczesny aparat fotograficzny i zestaw oświetleniowy. Zakupiono również dodatkowe laptopy, które powędrują do nauczycieli pracowniach projektowych i fotograficznych. Kupiono kamerę z możliwością nagrywania w jakości 4K. Pracownia ubioru otrzymała nowe żelazko z funkcja pary i nasi młodzi projektanci mogą korzystać z niego w czasie codziennej pracy na swoich zajęciach. Do zajęć z zakresu EDB i lekcji poświęconej nauce udzielania pierwszej pomocy zakupiono niezbędne jednorazowe maseczki.

W czasie roku szkolnego z własnych środków zakupiono również kosiarkę elektryczną niezbędną do utrzymania w czystości i porządku trawników około szkoły, maszynę do czyszczenia głównych korytarzy szkolnych oraz drobne narzędzia potrzebne w pracy Panom konserwatorom.

O realizacji przedsięwzięć z projektu MKIDN można więcej się dowiedzieć z relacji w mediach w czasie wizyty premiera Piotra Glińskiego, ministra MKIDN

Informacja w mediach - na temat wartości dofinansowania w czasie wizyty Ministra Piotra Glińskiego w szkole – dnia 6 września 2019:
- www.plastyklodz.pl
- informacja w TVP 3 Łódź