ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

"Remont
wraz z zakupem
wyposażenia
na potrzeby
Zespołu
Państwowych
Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego
w Łodzi."


w roku 2017/2018

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Kwota uzyskanego dofinansowania: 285 000,00 zł.

Informacja o realizacji zadania:

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
"Remont wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi."


Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Remont wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi w okresie od 2018-07-01 do 2018-10-31

Działania objęły: wymianę wyposażenia pracowni projektowania multimedialnego oraz zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, pozwoliło to w pełni realizować założony program kształcenia. Uczniowie mając dostęp do nowoczesnego sprzętu, mogą rozwijać swoje umiejętności, poznawać nowe technologie i rzetelnie przygotowywać się do wybranego zawodu.

Modernizację sieci komputerowej wraz z wymianą przestarzałego sprzętu sieciowego, co pozwoliło na podniesienie komfortu pracy uczniów i nauczycieli. Skończyły się nieprzewidziane przerwy w dostępie do Internetu lub problemy z wymianą danych pomiędzy jednostkami. Sieć działa stabilnie, a zastosowanie serwera plików, usprawniło dostęp do współdzielonych plików pracowników szkoły.

Renowację parkietu na Sali gimnastycznej, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa uczniów podczas prowadzonych zajęć wychowania fizycznego. Ponadto montaż kotary i wykonanie oświetlenia do ekspozycji prac, poszerzyło funkcjonalność Sali gimnastycznej. Teraz można organizować różnego rodzaju wystawy, imprezy i szkolenia, co przyczyni się do promocji szkoły i naszych uczniów. Wyremontowane zostały też klatki schodowe i korytarze, co znacznie poprawiło estetykę, a zastosowanie jasnego koloru ścian i sufitów optycznie powiększyło wnętrze. Pozwala to na lepsze wyeksponowanie prac uczniów, na co również ma wpływ zamontowane oświetlenie punktowe. W szkole zrobiło się bardziej przytulnie, a uczniowie mogą się poczuć, jak „u siebie w domu”.

W szkole z własnych środków finansowych, zakupiony dodatkowo pojawił się sprzęt nagłośniający na sale gimnastyczną, w którego skład wchodzą dwa profesjonalne głośniki ze stelażami i dwa bezprzewodowe mikrofony. Dzięki temu imprezy szkolne są lepiej nagłośnione.