ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ


Dzień Edukacji NarodowejList wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu
- Piotra Glińskiego
... więcej


14 października br. świętowaliśmy powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja została utworzona w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To pionierskie wydarzenie. Komisja Edukacji Narodowej była bowiem pierwszym w Polsce, ale i w całej Europie, ministerstwem oświaty publicznej.

Swego czasu Dzień Edukacji Narodowej nazywano także Dniem Nauczyciela. Nie bez powodu. To ważny moment, w którym szczególnie docenia się pedagogów za ich działania dydaktyczno-wychowawcze, a także pracowników administracyjnych za ich pracę na rzecz szkoły. Tak też było i w tym roku. W „Łódzkim Plastyku” znalazły się osoby, które zostały nagrodzone przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wyróżnienia wręczyła p. Agnieszka Witomska, wizytator CEA. Nagrody przyznała również p. Katarzyna Paliwoda, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.

Nauczycielom życzenia złożyła Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski: „To Wy zapełniacie nasze „mapy mentalne”. Wasz trud związany z krzewieniem wiedzy jest często przez nas niedoceniany. Ale to Wy z cierpliwością i wytrwałością staracie się wskazywać nam właściwą drogę, po której mamy w przyszłości kroczyć. Ta droga jest czasami trudna, ale warto nią podążać. Wiedza, którą dzięki Wam zdobywamy, rysuje przed nami nowe horyzonty i otwiera do tej pory zamknięte drzwi. Uczycie szacunku dla drugiego człowieka i wiary we własne siły. Otwieracie przed nami swoje serca. Swoją pracą pomagacie nam odkryć własne „ja”. Uczycie nas, jak być człowiekiem i artystą. Dziękujemy za kształtowanie właściwych postaw społecznych, rozwijanie wrażliwości i inwencji twórczej, stwarzanie okazji do wyrażania siebie poprzez różne formy działalności artystycznej”.

Tegoroczną uroczystość (przygotowaną przez p. Anetę Maciejewską-Jakś oraz p. Izabelę Wolińską), oprócz wspomnianej p. Agnieszki Witomskiej, uświetniła p. Małgorzata Cebulska, przedstawicielka prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz p. Ewa Tomporek-Fukuoka, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego.

Zgromadzeni goście uczestniczyli w ślubowaniu klas pierwszych. Uczniowie – Ia, Ib oraz Ic PLSP – złożyli uroczystą przysięgę, w której zadeklarowali m.in., że będą godnie reprezentować szkołę, rzetelnie uczyć się i rozwijać swoje umiejętności, ponadto w pełni korzystać z wiedzy przekazywanej przez nauczycieli. Po części oficjalnej wzięli udział w zabawach przygotowanych przez klasy drugie.

Wszyscy wysłuchali także występu chóru. Wykonał on cztery piosenki: „Wszystkiego najlepszego”, „Milion czerwonych róż”, „To były piękne dni” oraz „When I kissed the teacher”. Uczniowie klasy IIIa LP oraz IIa PLSP pokazali, że w „Łódzkim Plastyku” sztuka rozwija się na wielu płaszczyznach – nie tylko w dziedzinie rzeźby, rysunku, grafiki czy malarstwa, ale i muzyki.

W trakcie uroczystości ogłoszono również wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Pani Małgorzata Pilżys, wicedyrektor ds. ogólnokształcących oznajmiła, że przewodniczącą została – Natalia Walczyk z klasy IIIa LP, zaś wiceprzewodniczącą – Maria Gryndel z klasy IIa PLSP. Na końcu uroczystości głos zabrali przedstawiciele klas – IVa, IVb, IVc, IIIa LP, VI OSSP oraz IIIb, IIa, IIb PLSP, którzy złożyli życzenia klasom pierwszym. Dali im własne „przesłanie” na kolejne lata, które spędzą w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.

Karolina Woszczyk