ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wyniki
konkursu


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego
„100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”

W dniu 7 grudnia 2021 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego i Plastycznego „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”, którego współorganizatorem była nasza Szkoła. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej inicjatywy była Pani Marianna Strugińska-Felczyńska (Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej), a współorganizatorem Bernardyńska Szkoła im. bł. A. Pankiewicza.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:

 • Arcybiskup Metropolita Łódzki – Grzegorz Ryś
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński
 • Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
 • Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński
 • Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer
 • Prezes Krajowej Akcji Katolickiej – Urszula Furtak
 • Prowincjał Zarządu Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) – O. Teofil Czarniak

Patronatu medialnego Konkursowi udzielili:

 • Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej
 • Redakcja „Niedzieli Łódzkiej”
 • Radio Niepokalanów
 • Zespół Redakcji Programów Katolickich Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej
 • Radio Plus Łódź.

Partnerami wydarzenia było Województwo Łódzkie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Na uroczystym zakończeniu konkursu w katedrze byli obecni: ks. prałat Ireneusz Kulesza Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Waldemar Suski – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego, Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi, Pani wizytator Romana Cybulska oraz Pani Anna Skupińska - Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty.

Konkurs plastyczny, którym zajmowała się nasza Szkoła był skierowany do bardzo różnych grup wiekowych: od młodszych klas szkół podstawowych aż do kategorii powyżej lat 20. Każdej kategorii przypisana była inna technika artystyczna. Uczestnicy konkursu mogli wybrać jeden z proponowanych tematów:

 • Pejzaż architektoniczny: Dowolny zabytek sakralny z archidiecezji łódzkiej
 • Scena historyczna:
  - dowolna scena z życia i działalności Biskupa - Księdza Prałata Wincentego Tymienieckiego
  - wizyta Jana Pawła II w Łodzi
  - ilustracja doniosłego wydarzenia z życiorysu wybranego Świętego, Błogosławionego lub Męczennika związanego z diecezją łódzką
 • Aspekty działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ekumenicznej w archidiecezji łódzkiej

Decyzję o współorganizowaniu konkursu podjęła Pani Dyrektor Katarzyna Paliwoda i udzielała wszechstronnego wsparcia. Ze strony ZPSP im. T. Makowskiego konkurs i wystawę pokonkursową koordynowała Pani Agnieszka Sowińska, nauczyciel historii sztuki i kierownik sekcji przedmiotów artystycznych. Do prac jury Konkursu włączyła się Pani Marlena Szymczyk, nauczyciel rysunku i malarstwa. Pani Szymczyk podjęła się także przygotowania wystawy nagrodzonych prac w łódzkiej katedrze. W jej opracowaniu aktywnie pomagali – Pani Anna Więckowska – Kowalska, Pani Magdalena Rzadkowolska i Pan Jacek Vogel. Pani Jolanta Mastalerz, nauczyciel projektowania graficznego opracowała dyplomy dla laureatów. Pani Żaneta Widera-Kondraciuk (nauczyciel przedmiotów artystycznych) ze swoimi uczniami przygotowała wystawę plakatów promujących konkurs (prezentowaną także w katedrze łódzkiej). Autorami plakatów byli:

 • Matylda Lotka – klasa 2a
 • Zuzanna Ircha – klasa 2a
 • Bianka Grymowska – klasa 3b
 • Matylda Żyła – klasa 3b
 • Aleksandra Maciejewska – klasa 4c
 • Aleksandra Królikowska – klasa 4c
 • Wiktoria Głowacka – klasa 4c
 • Kamila Gulińska – klasa 4c
 • Dominik Grzelak – klasa 4c
 • Natalia Draniak – klasa 4c
 • Ewa Walczak – klasa 4c
 • Łucja Motyl – klasa 4c

Konkurs spotkał się z bardzo dużym odzewem – wpłynęło 290 prac. Jury przyznało nagrody dla 34 osób za wykonanie prac plastycznych, 12 osobom za prace literackie.

Wrażliwość autorów, oryginalność prac, wysoki poziom artystyczny bardzo pozytywnie zaskoczyły organizatorów. Piękne prace plastyczne można było przez tydzień podziwiać w łódzkiej katedrze, a wkrótce zaprosimy także do oglądania ich w naszej wirtualnej galerii.

Serdecznie zapraszamy!


link do fb:

https://www.facebook.com/zpsp.lodz.gallery/videos/651352089612902

https://www.facebook.com/zpsp.lodz.gallery/photos/pcb.1823230657878569/1823229434545358/

https://www.facebook.com/pankiewicz.szkola/photos/pcb.4502463153205593/4502092766575965/Agnieszka Sowińska