ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


JUBILEUSZ
ŁÓDZKIEGO
PLASTYKA


Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego obchodzi w tym roku 75-lecie. To jedna z najstarszych placówek oświatowych w Łodzi – jej historia sięga czasów powojennych. W 1945 roku władze miasta wydały polecenie zorganizowania średniej szkoły artystycznej. Dyrektorem został wówczas Ludwik Tyrowicz, orędownik szkolnictwa plastycznego i autor pionierskiego programu dydaktycznego.

Szkoła kilkakrotnie zmieniała siedzibę. Gościła przy ul. Narutowicza 77, przy ul. Próchnika 43 (nieopodal Muzeum Sztuki oraz Starego Cmentarza) oraz przy ul. Lipowej 47/49 (niedaleko secesyjnego pałacyku, w którym urządzono Galerię „Willa”), by ostatecznie znaleźć swoje miejsce przy ul. Gandhiego 14 (w bliskim sąsiedztwie Muzeum Sztuki – ms2).

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego od 2018 roku przyznaje Statuetki Ambasadorów Łódzkiego Plastyka, a od 2019 roku – Medale Mecenasów Łódzkiego Plastyka. Pomysłodawczynią wyróżnień jest obecna dyrektor szkoły, Katarzyna Paliwoda. Statuetki i medale wskazują na rolę, jaką Łódzki Plastyk odgrywa w kształceniu kolejnych pokoleń artystów, nauczycieli, wykładowców, aktorów...

Wielu absolwentów szkoły odnosi bowiem sukcesy na płaszczyźnie artystycznej czy edukacyjnej. W Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego uczyli się wybitni twórcy polskiej kultury, m.in. Barbara Brylska, Krystyna Sienkiewicz, Gabriela Sarnecka (aktorki), Janusz Kondratiuk (reżyser i scenarzysta), Anna Ziomek (dyrektor Studia Małych Form Filmowych „Se-Ma-For”) i Adam Radoń (organizator Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi).

Przyznawane Statuetki Ambasadorów Łódzkiego Plastyka i Medale Mecenasów Łódzkiego Plastyka są zatem uhonorowaniem osób, których działalność przyczynia się do rozwoju sztuki i nauki, a także tych, którzy swoją aktywnością promują „dobre imię” Łódzkiego Plastyka.

75-lecie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego zostanie uwieńczone wręczeniem wspomnianych wyróżnień. Będzie to uroczyste podsumowanie obchodów jubileuszowych, w czasie którego nagrody otrzymają osobowości, które tworzyły historię naszej szkoły.

Karolina Woszczyk