ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Straszny
dwór

Stanisława
Moniuszki
w
wykonaniu
uczniów
łódzkich
szkół
artystycznych


Straszny dwór Stanisława Moniuszki
w wykonaniu uczniów łódzkich szkół artystycznych


W dniach 16-17 listopada 2019 roku na scenie operowej Teatru Wielkiego w Łodzi mieliśmy okazję uczestniczyć w wersji koncertowej wybranych fragmentów słynnej opery Stanisława Moniuszki.


autor zdjęć: Paweł Augustyniak


Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja twórczości polskiego kompozytora w dwusetną rocznicę urodzin artysty, a przygotowany przez uczniów łódzkich szkół artystycznych spektakl Straszny dwór stanowi element ogólnopolskich obchodów Roku 2019, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Moniuszkowskim.

Szkoły biorące udział w projekcie, to:
- Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi,
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi,
- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi,
- Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Gości przywitali dyrektorzy łódzkich szkół artystycznych, wprowadzając do tematyki koncertu i przedstawiając program uroczystości:

- mgr Małgorzata Bosek
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi,

- mgr Małgorzata Ircha
Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi,

- mgr Magdalena Sierakowska
Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im Feliksa Parnella w Łodzi,

- mgr Katarzyna Paliwoda
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.

Gośćmi honorowymi byli zaś:

- Pani Lidia Skrzyniarz
Dyrektor Departamentu i Edukacji Kulturalnej MKiDN

- Pan Włodzimierz Gorzelańczyk
Wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej

- Pani Danuta Podgórska
Naczelnik Centrum Edukacji Artystycznej

- Pani Adrianna Poniecka-Piekutowska
Koordynator Biura Roku Stanisława Moniuszki

- Pani Maria Len
Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu dolnośląskiego

- Pani Ewelina Wilburg-Marzec
Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu opolskiego i śląskiego

- Pani Eleonora Kujawa-Stebel
Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej

- Pan Marcin Walicki
Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu łódzkiego

- Przedstawiciele związków zawodowych i przedstawiciele władz miasta Łodzi.

Wśród wykonawców na scenie znaleźli się soliści śpiewacy - absolwenci łódzkich szkół muzycznych, aktywnie koncertujący na scenach operowych w kraju i za granicą oraz orkiestra symfoniczna i chór mieszany – zespoły złożone z uczniów szkół muzycznych, tancerze, uczniowie szkoły baletowej. Projekt zawierał również koncert pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkół muzycznych i szkoły baletowej oraz pokaz prac plastycznych, przygotowanych przez uczniów naszej szkoły z pracowni rysunku i malarstwa nauczycieli:

- mgr Grażyny Olczyk
- mgr Marleny Szymczyk
- mgr Haliny Chrapowickiej-Ołubek
- mgr Pawła Nowakowskiego
- mgr Piotra Izydorczyka.

Autorzy prac plastycznych, inspirowanych muzyką Stanisława Moniuszki Barwa dźwięku - barwa koloru, to uczniowie naszej szkoły: Julia Bednarek, Amelia Duszyńska, Julia Jędrzejewska, Wiktoria Lindner, Aleksandra Muszyńska, Anna Pałys, Mateusz Różański, Dawid Rzepecki, Matylda Szewczyk, Weronika Wróblewska, Natalia Żródelska.

Komisarzem wystawy, jak i autorem grafiki znajdującej się na wydanym z okazji koncertu programie jest Paweł Nowakowski - wicedyrektor do spraw artystycznych w ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi.

Szczególne podziękowania za projekt oryginalnego plakatu składamy na ręce mgrw Barbary Czumaczenko.

W czasie przerwy koncertowej można było oglądać zarówno prace plastyczne wymienionych uczniów, jak i suknie sceniczne z pracowni projektowania ubioru PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, które powstawały pod kierunkiem nauczyciela projektowania - mgr Aleksandry Hetich:

„Suknio, coś mnie tak ubrała…” - sceniczny ubiór unikatowy inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki - autorki: Martyna Lewandowska, Zofia Safinowska, Marta Łupińska

„Sceniczny ubiór unikatowy inspirowany duchami pięknych panien z Kalinowa w utworze Straszny dwór Stanisława Moniuszki” - autorki: Natalia Zielińska, Angelika Staszewska, Wiktoria Nowak

„Wsłuchać się w muzykę - sceniczny ubiór unikatowy inspirowany romantyczną twórczością Stanisława Moniuszki” - autorka: Magdalena Nowak.

Projekt ten był z pewnością wielkim wydarzeniem artystycznym w Łodzi, a w jego realizację efektywnie włączyły się społeczności szkół artystycznych naszego miasta, prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pamięci na długo pozostanie nam wykonanie słynnej pieśni Prząśniczka, wzruszający polonez, posuwisty mazur oraz obraz pięknych prac plastycznych, inspirowanych muzyką Stanisława Moniuszki, wykonanych przez uczniów naszej szkoły.


Izabela Wolińska


autor zdjęć: Paweł Augustyniak